PRIVACY- EN COOKIEBELEID


Als nieuw bedrijf willen we graag van tijd tot tijd onze product- en service-innovaties blijven delen. Met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) die op 25 mei 2018 van kracht is geworden, moeten we bevestigen dat je nog steeds inhoud van ons wilt ontvangen. We bewaren contactgegevens op onze beveiligde servers, die worden beschermd door firewalls en wachtwoorden.  We zullen uw gegevens nooit delen zonder uw toestemming. We hopen dat je zult besluiten om te blijven 'opt-in', maar we zullen je altijd de mogelijkheid geven om 'opt-out' en uit te schrijven in de toekomst als dat nodig is! 1.  WAT DOEN WIJ MET UW INFORMATIE?


Wanneer je iets koopt in onze winkel, verzamelen we als onderdeel van het koop- en verkoopproces de persoonlijke informatie die je ons geeft, zoals je naam, adres en e-mailadres.  


Wanneer je onze winkel doorbladert, ontvangen we ook automatisch het internetprotocol (IP) adres van je computer om ons informatie te verschaffen die ons helpt meer te weten te komen over je browser en besturingssysteem. 


E-mailmarketing: Met jouw toestemming, en tenzij je ons vraagt dit niet te doen, kunnen we je e-mails sturen over onze winkel, nieuwe producten of diensten en andere updates.2.  TOESTEMMING


Hoe verkrijg je mijn toestemming?


Wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt om een transactie te voltooien, uw creditcard te verifiëren, een bestelling te plaatsen, een levering te regelen of een aankoop te retourneren, impliceren we dat u instemt met het verzamelen ervan en het alleen gebruiken voor dat specifieke doel. Als we om uw persoonlijke informatie vragen voor een secundair doel, zoals marketing, zullen we u ofwel rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming vragen, of u de gelegenheid bieden om nee te zeggen.


Hoe trek ik mijn toestemming in?


Als u na uw aanmelding van gedachten verandert, kunt u uw toestemming om contact met u op te nemen voor het verder verzamelen, gebruiken of openbaar maken van uw gegevens op elk gewenst moment intrekken door contact met ons op te nemen via info@allterra-belux.com of door een brief te versturen naar:


AllTerra Belux

Gontrode Heirweg 148 B

9090 MELLE3.  OPENBAARMAKING


We kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken als we wettelijk verplicht zijn om dat te doen, of als u onze gebruiksvoorwaarden schendt. 


We zullen deze informatie niet verkopen of verhuren aan derden. We zullen uw informatie niet delen met derden buiten onze organisatie, behalve: 


- Informatie die nodig is om aan uw verzoek te voldoen, bijvoorbeeld om een bestelling te verzenden. 


- Google Analytics en zoekmachineproviders die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze site.


We kunnen het totale aantal bezoekers aan onze winkel, het aantal bezoekers aan elke pagina van onze winkel, browsertype, IP-adressen, externe websites waarnaar wordt gelinkt, en andere gebruikstatistieken bijhouden en in geaggregeerde vorm verzamelen en gebruiken via onze winkel. We behouden ons het recht voor om deze gegevens vrijelijk te gebruiken en te analyseren, maar dergelijke informatie wordt alleen in geaggregeerde vorm onderhouden, gebruikt en bekendgemaakt en bevat geen persoonlijk identificeerbare informatie.4.  DIENSTEN VAN EXTERNE PARTIJEN


Over het algemeen zullen de door ons gebruikte dienstverleners van derden alleen informatie verzamelen, gebruiken en bekendmaken voor zover nodig om hen in staat te stellen de diensten uit te voeren die ze aan ons leveren. 


Sommige dienstverleners van derden, zoals betalingsgateways en andere betalingstransactieverwerkers, hebben echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die wij aan hen moeten verstrekken voor transacties die verband houden met uw aankoop. 


Voor deze providers raden we u aan hun privacybeleid te lezen, zodat u begrijpt hoe uw persoonlijke informatie door deze providers zal worden behandeld. 


Houd er vooral rekening mee dat bepaalde providers zich in een andere jurisdictie dan u of wij kunnen bevinden. Dus als u ervoor kiest om door te gaan met een transactie die de diensten van een dienstverlener van derden inhoudt, kan uw informatie onderworpen worden aan de wetten van de jurisdicties waarin die dienstverlener of zijn faciliteiten zich bevinden. 


Links


Wanneer u op links klikt op onze winkel, kunnen ze u mogelijk doorverwijzen naar andere sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van andere sites en raden u aan hun privacyverklaringen te lezen.5.  BEVEILIGING


Om uw persoonlijke informatie te beschermen, nemen we redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen we de beste praktijken in de industrie om ervoor te zorgen dat deze niet ongepast verloren gaat, misbruikt, toegankelijk is, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd wordt. 


Als u ons uw creditcardinformatie verstrekt, wordt de informatie versleuteld met behulp van beveiligde socket layer-technologie (SSL) en opgeslagen met AES-256-versleuteling. Hoewel geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag 100% veilig is, volgen we alle PCI-DSS-vereisten en implementeren we aanvullende algemeen aanvaarde normen in de industrie.
6.  COOKIES


Hier is een lijst met cookies die we gebruiken. We hebben ze hier vermeld zodat u kunt kiezen of u cookies wilt uitschakelen of niet


. _session_id, unieke token, sessiegebonden: Hiermee kan Shopify informatie over uw sessie opslaan (verwijzer, landingspagina, enz.). 


cart, unieke token, persistent gedurende 2 weken: Slaat informatie op over de inhoud van uw winkelwagen. 


_secure_session_id, unieke token, sessiegebonden. 


storefront_digest, unieke token, onbepaald: Als de winkel een wachtwoord heeft, wordt dit gebruikt om te bepalen of de huidige bezoeker toegang heeft.7.  TOESTEMMINGSLEEFTIJD


Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u ten minste de meerderjarigheidsleeftijd heeft bereikt in uw staat of provincie van verblijf, of dat u de meerderjarigheidsleeftijd heeft bereikt in uw staat of provincie van verblijf en ons toestemming heeft gegeven om eventuele minderjarige afhankelijken toe te staan deze site te gebruiken.8.  WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACY BELEID


We behouden het recht om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, dus bekijk het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht na plaatsing op de website. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u hier op de hoogte stellen dat het is bijgewerkt, zodat u op de hoogte bent van welke informatie we verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden, indien van toepassing, we het gebruiken en/of openbaar maken


Als onze winkel wordt overgenomen of samengevoegd met een ander bedrijf, kan uw informatie worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren zodat we kunnen doorgaan met het verkopen van producten aan u.9.  VRAGEN EN CONTACTGEGEVENS


Als u de persoonlijke gegevens die wij over u hebben, wilt inzien, corrigeren, wijzigen of verwijderen, een klacht wilt indienen of gewoon meer informatie wilt, neem dan contact op met onze Privacy Compliance Officer via info@allterra-belux.com of per brief via:


AllTerra Belux

Gontrode Heirweg 148 B

9090 MELLE


              AllTerra Belux, a brand of TerraTech Belux bv  -  Gontrode Heirweg 148 B, 9090 MELLE  -  info@allterra-belux.com. - www.allterra-belux.com (in opbouw)

+32 (0)9 430 25 30 (algemeen) - +32 (0)9 430 25 31 (support)