Opleidingen - GRB-OPFRIScursus

GRB-SKELETBESTEKKEN: Volg onze GRB opfriscursus (GRB-OPFRIS)

GRB Kern wordt GRB BasisDe GRB-skeletbestekken vormen een verzameling van technische bepalingen die erover waken dat landmeters in Vlaanderen steeds onderling compatibele metingen uitvoeren. De gemeenschappelijke basis wordt gevormd door de zogenaamde “GRB-kernbepalingen” die de compatibiliteit met het GRB bewaken. De GRB-kernbepalingen worden aangepast en hernoemd tot GRB-basis.

De aanmaak van het Grootschalig Referentie Bestand is afgerond. De GRB-bijhoudingsprocessen primeren nu!
De GRB-skeletbestekken werden door het AGIV herzien om ze nog beter af te stemmen op deze processen.

Volgde u vroeger reeds een opleiding GRB-Kernbepalingen of heeft u ervaring met GRB-skeletbestekken ?
Gezien de recente veranderingen in het GRB-landschap lanceert Couderé een GRB-OPFRISCURSUS, bedoeld voor iedereen die al met GRB-Kernbepalingen heeft gewerkt!

Volgende lesdata:

  • op aanvraag

Inhoud:

De GRB-kernbepalingen vervallen en worden vervangen door GRB-basis die het merendeel van de layers uit de GRB-kernbepalingen overneemt aangevuld met layers uitde GRB-GRBkernbepalingen. Ook inhoudelijk zijn er belangrijke wijzigingen in de specificaties. De worden allemaal toegelicht in theorie en aan de hand van terreinvoorbeelden (foto's)

Duur: 1 avond van 18u tot 21u

Kostprijs: 140 euro

Vereiste vooropleiding: ervaring met GRB-skeletbestek kernbepalingen

Permanente Vorming voor Landmeters-Experten: 3 punten


Deze GRB opleiding wordt ondersteund door het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) en wordt door de Federale Raad van landmeters-experten in aanmerking genomen voor een totaal van 5 uren permanente vorming. Deze GRB opleiding is gevalideerd door het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) en wordt door de Federale Raad van landmeters-experten in aanmerking genomen voor een totaal van 7 uren permanente vorming.
AGIV-gevalideerde GRB-opleidingen
.


Schrijf u in door een eenvoudige mail met gewenste opleidingsdatum naar info@coudere.be

Nog geen ervaring met meten in GRB? Geen nood!
Voor landmeters en topografen zonder GRB-ervaring is er de vernieuwde GRB-BASIS opleiding!

Andere GRB-lesmodules:GRB-BASIS, GRB-DETAIL, GRB-WATER , GRB-GROEN

Andere Couderé opleidingen

Schrijf u in op onze nieuwsbrief !

Heet van de Naald

17-10-2017
Nieuwe Website in ontwikkeling

18-12-2016
2016 leap second


Agenda

Er werden nog geen agendapunten geplaatst

Onze nieuwsbrieven

website-under-construction-sign-white-background-d-mesh-vector-illustration-49640768.jpg NEW Website Under Construction
> Naar de nieuwsbrief

website-under-construction-sign-white-background-d-mesh-vector-illustration-49640768.jpg Technology & More July 2014
> Naar de nieuwsbrief

Kreeg u graag onze nieuwsbrieven? Schrijf u hier in.