Klantenverhalen GIS - MOW Vlaams-Brabant

Klantenverhalen GIS:  Agentschap Wegen en Verkeer


leeuwVlaamse Overheid
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken
Agentschap Wegen en Verkeer


GeoExplorer doorkruist alle wegen van het Vlaams Gewest

"MET GIS NOOIT MEER GISSEN"

Getting started with GeoXT MOW uses GeoXT Luc Leybaert & GeoXT
Luc Leybaert AWV Vlaams-Brabant en Kris De Rick, AWV Oost-Vlaanderen bereiden de GeoXT voor op de eerste meetopdrachten Kris De Rick, AWV Oost-Vlaanderen ontdekt de eenvoudige bediening van de GeoXT bij het continue opmeten van een veiligheidsconstructie  

Luc Leybaert bij het opmeten van een spiegel – een meetproject ter bevordering van een goede zichtbaarheid op kruispunten .

Het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) kocht bij Couderé voor elke provinciale afdeling een Trimble GeoExplorer XT. Dit is een GIS GPS ontvanger met een nauwkeurigheid beter dan 1 meter, precies goed voor beleidsondersteunende metingen. Daarmee gaat in elke provincie een AWV-technicus dagelijks de baan op om infrastructuurelementen op te meten zoals fietspaden, verkeersborden, rijstroken, snelheidsregimes, ...

Het Agentschap Wegen en Verkeer hecht veel belang aan ADA (Algemene Databank van AWV). Alle zichtbare infrastructuur, die verband houdt met de gewestwegen, wordt opgemeten en alle metingen worden in de ADA gegevensbank opgeslagen. Het doel van deze informatie is beleidsbeslissingen te ondersteunen, om bv. te bepalen hoeveel kilometer fietspaden moet worden onderhouden of nieuw aangelegd.

De meetopdrachten worden per thema georganiseerd met centraal door de Commissie Zichtbare Infrastructuur vastgelegde criteria. Het thema ‘fietspaden' is net afgerond en nam tot anderhalf jaar in beslag. Het werd nog helemaal met de oude meetmethodes uitgevoerd: met meetwiel en het PC programma Terratrip. Alle opmetingen werden manueel in het webgebaseerde GIS systeem van het Agentschap Wegen en Verkeer ingebracht met de kilometerpalen als referentiepunten.

Na fietspaden volgt nu het thema ‘beveiligingsconstructies' (o.a. vangrails) in het kader van een nieuwe Vlaamse verordening om elk jaar een testrapport van elke vangrail te maken.
Een tweede thema is ‘zichtbaarheid op kruispunten' (inventarisatie van spiegels). Voor deze projecten kunnen de technici van AWV rekenen op de Trimble GeoExplorer XT, een GIS GPS ontvanger met een nauwkeurigheid beter dan 1 meter. De resultaten worden automatisch ingelezen in het Vlaamse GIS systeem.

Het gebruik van de GeoXTs werd uitgebreid getest en het uitrollen is in volle voorbereiding : invoer van de standaardlagen (routesysteem, gemeente- en provinciegrenzen, straten, enz.) in de GeoExplorer ArcPad software, update van ADA met een module om de gegevens uit de GeoExplorer op te laden en opleiding van de meettechnici.

Luc Leybaert van AWV Vlaams Brabant is de stuwende kracht achter deze evolutie en is intussen al vertrouwd met alle eigenheden van de GeoXT toestellen. Hij volgde reeds een GPS-cursus bij Couderé - Geo Services:
"Eens de basislagen zijn ingelezen is het gebruik van de GeoXT zeer eenvoudig" vertelt hij. "Er zitten handige tools in de software zoals de Quickform. Wat mij vooral verbaast, is hoe snel de ontvanger na iedere onderbreking, bijvoorbeeld onder bomen of dicht bij obstakels, overschakelt naar andere satellieten om de meting verder te zetten. Bij langdurige meetopdrachten is het wel nodig om de batterij van de Nokia 2630 GSM met de autolader bij te laden, om de continue GPRS-verbinding met Flepos aan te houden."

Luc heeft zijn collega's echter ook gewaarschuwd: "Hou het veilig en blijf aandachtig in het verkeer. Want wie al te gefascineerd naar al die informatie op het GeoXT scherm kijkt, vergeet soms waar hij loopt."

Op dit ogenblik lopen een aantal meetprojecten in opdracht van de Vlaamse Overheid. Enkele hiervan zijn:


Luc Leybaert
Agentschap Wegen en Verkeer
MOW Vlaams-Brabant
Graaf de Ferraris
Koning Albert II-laan 20 bus 4
1000 Brussel

Lees nog meer klantenverhalen

Schrijf u in op onze nieuwsbrief !

Heet van de Naald

17-10-2017
Nieuwe Website in ontwikkeling

18-12-2016
2016 leap second


Agenda

Er werden nog geen agendapunten geplaatst

Onze nieuwsbrieven

website-under-construction-sign-white-background-d-mesh-vector-illustration-49640768.jpg NEW Website Under Construction
> Naar de nieuwsbrief

website-under-construction-sign-white-background-d-mesh-vector-illustration-49640768.jpg Technology & More July 2014
> Naar de nieuwsbrief

Kreeg u graag onze nieuwsbrieven? Schrijf u hier in.