Klantenverhalen GIS - Dilsen-Stokkem begraafplaatsenbeheer


Logo Dilsen-Stokkem
BEGRAAFPLAATSEN – BETER BEHEER MET GIS

Grafzerkern in kaart brengen GIS opmeting van graftombe
Begraafplaatsbeheer nieuw plan
GIS opmetingen op een begraafplaats Begraafplaatsbeheer

Nieuw plan begraafplaats Dilsen-Stokkem

De Technische Dienst en de Dienst Ruimtelijke Ordening van de Stad Dilsen-Stokkem zet al sinds 2008 een mobile GIS oplossing van Couderé in voor het efficiënt beheren van het wegenonderhoud van de stad. Het gaat om een Trimble GeoXH 3000 met Terrasync software en een Pathfinder Office verwerkingspakket.

Over hun eerdere ervaringen kan u hier meer lezen. …

Een nieuw GIS-project in Dilsen-Stokkem: Opmeting van nieuwe en bestaande begraafplaatsen om te komen tot één digitaal bestand Kerkhoven

De GIS-coördinator van de stad zet zijn bestaande Mobile GIS oplossing nu ook in voor een nieuwe toepassing, nl. het digitaal opmeten van alle nieuwe en bestaande begraafplaatsen. Bij deze materie zijn wel 4 afdelingen van de stad betrokken. Doel is te komen tot een eenvormigheid in dataverwerking.

Hoe gaan ze daarbij te werk ?

  • Eerst wordt een bibliotheek aangemaakt op basis van de structuur van verschillende begraafmogelijkheden.
  • Daarna worden alle bestaande rijen op de begraafplaats (legende begraving) in kaart gebracht.
  • Het aantal graven wordt per rij ingedeeld. Zowel de bestaande rijen als de begravingen worden op die manier gelijkvormig ingedeeld.
  • Grafkelders en andere monumenten worden apart opgemeten.
  • Ten slotte wordt ook de juiste geo-data van het groen, de verschillende verhardingen en alle andere aanhorigheden zoals rustbanken, waterkranen, pompen enz. op het plan ingetekend.
  • Eens al deze gegevens zijn geregistreerd, worden ze geëxporteerd naar een shape file.
  • Via het tekenprogramma AutoCad Map worden deze shape files dan geïmporteerd en bewerkt tot een verfijnde DWG. Alle graven zijn daarbij afzonderlijke polygonen.
  • Deze DWG wordt na bewerking terug geëxporteerd naar een shape file en ingelezen in het GIS systeem van de stad. De verantwoordelijke van de stedelijke werkplaatsen (begravingen) doet de import aan de hand van door de burgerlijke stand verstrekte gegevens. De burgerlijke stand heeft eveneens inzage in deze module GIS begraafplaatsen en kan bvb. op vraag van de ten allen tijde de exacte locatie van bepaalde graven terugvinden.


Martin Severijns is nog steeds enthousiast over de inzet van de Mobile GIS oplossing van en met Couderé. De enigste moeilijkheid die zijn mensen ooit vaststellen is dat het meten in de omgeving van gevels en bomen soms moeilijk verloopt en er enige wachttijd moet voorzien worden om tot een aanvaardbare precieze meting te komen. Dankzij de nieuwe Floodlight technologie van Trimble wordt dit probleem nu aanzienlijk aangepakt. Deze is o.m. beschikbaar in de nieuwe GeoXH 6000.

Gebruikte oplossing in Dilsen-Stokkem:

 

Contact: Martijn Severijns
GIS-coördinator
Stad Dilsen-Stokkem
Europalaan 25, 3650 Dilsen-Stokkem
T. +32 89 79 09 51

Lees nog meer klantenverhalen

 

 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief !

Heet van de Naald

17-10-2017
Nieuwe Website in ontwikkeling

18-12-2016
2016 leap second


Agenda

Er werden nog geen agendapunten geplaatst

Onze nieuwsbrieven

website-under-construction-sign-white-background-d-mesh-vector-illustration-49640768.jpg NEW Website Under Construction
> Naar de nieuwsbrief

website-under-construction-sign-white-background-d-mesh-vector-illustration-49640768.jpg Technology & More July 2014
> Naar de nieuwsbrief

Kreeg u graag onze nieuwsbrieven? Schrijf u hier in.